اين واحد با اهداف كنترل خطوط توليد، توسعه علوم و فن‌‌آوري در محصولات خود و شكوفايي اقتصاد ملي، همزمان با تأسيس كارخانه سپيده جام احداث گرديد و فعاليت‌هاي خود را همچنان در زمينه‌هاي زير بسط و توسعه داده‌است:
-كنترل خطوط توليد
-ارتقاء كيفيت
-افزايش توليد
-تنوع و نوآوري در محصولات
-دستيابي به فرآورده ‌هاي جديد
-طراحي و معرفي فن‌آوري نوين
-حفظ انرژي و منابع ملي
-توجه به موارد اقتصادي، ارزش افزوده و شاخص‌هاي مربوطه
-رعايت بهداشت محيط زيست
همچنين در اين راستا اقدام به تشكيل واحد طرح و توسعه نموده ‌است و با بهره گيري از تجهيزات و امكانات پيشرفته از قبيل كوره پايلوت آزمايشگاهي، دستگاه فلورسانس اشعه ايكس، دستگاه ديلاتومتري، اسپكتروفتومتر UV-VIS، فليم فتومتر، ميكروسكوپ پلاريزان و ... از محققين و متخصصين در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي دعوت به همكاري و مشاوره كرده‌است. به‌علاوه با مراكز علمي و دانشگاهي، از طريق قرارداد، تفاهم نامه، دريافت خدمات آزمايشگاهي و غيره، ارتباط برقرار نموده است كه شامل:
-دانشگاه فردوسي مشهد
-دانشگاه آزاد اسلامي دامغان و مشهد
-پژوهشكده صنايع رنگ
-پژوهشكده پرطاووس
-دانشگاه علم و صنعت
-پژوهشگاه مواد و انرژي
-پارك علم و فن آوري خراسان رضوي
و... مي‌شوند.
پرسنل اين واحد از تخصص هاي مختلفي مانند دكتراي شيمي تجزيه، كارشناس ارشد شيمي آلي، كارشناس ارشد زمين شناسي، دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك و تكنسينهاي مواد و صنايع شيميايي تشكيل يافته و به امر پژوهش مشغول مي باشند.غول مي باشند.

واحد مهندسي صنايع به عنوان برنامه ريز، هماهنگ كننده و ناظر بر اجراي سياست هاي كلان مجموعه فعاليت مي كند. عمده فعاليتهاي اين واحد عبارت است از:
1- برنامه ريزي توليد
از آنجا كه يكي از اهداف عالي مجموعه جلب رضايت مشتري است و براي رسيدن به اين هدف برنامه ريزي دقيق اهميت بسياري دارد، واحد مهندسي صنايع با استفاده از سيستم مديريت اطلاعات (MIS) و روشهاي علمي برنامه ريزي رياضي ، برنامه ريزي خط توليد را به صورتي انجام مي دهد تا علي رغم مشكلات فرارو، سفارشات در زمان مقرر آماده تحويل به مشتري گردد.
2- كنترل توليد
هر قدركه برنامه ريزي دقيق باشد بدون كنترل راه به جايي نمي برد . براي كنترل توليد اين واحد تنها به ارائه گزارشات روزانه ، هفتگي و ماهانه بسنده نمي كند و با نظارت دقيق بر روند ثبت اطلاعات و استفاده از نمونه گيري هاي منظم صحت و سقم آمار ارائه شده را مورد بررسي قرار مي دهد . همچنين نظارت دقيق بر اجراي برنامه ها در واحد توليد 1 و اجراي زمان بندي مورد نظر در واحد توليد 2 و تحت كنترل در آوردن نرخ ضايعات از رئوس فعاليت هاي كنترلي مي باشد.
3- همگوني موجودي انبارها
يكي از وظايف مهم واحد صنايع كنترل موجودي انبارها ، نرخ ورود و خروج و سقف و كف انبارها و به روزرساني اطلاعات فوق مي باشد . از آنجا كه موجودي انبارهاي واسط و انبارهاي مواد اوليه و ملزومات بسته بندي نقش به سزايي در برنامه ريزي توليد و تحويل به موقع محصول دارد ، همواره با استفاده از جديدترين روشهاي WAREHOUSING و DATA MINING موجودي انبارها برآورد مي گردد و با موجودي سيستم تطابق داده مي شود تا هرگونه مغايرت موجودي عيني و موجودي سيستم در سريعترين زمان ممكن مشخص گردد و نسبت به رفع مغايرت ها اقدام گردد.
4- درخواست خريد ملزومات و مواد اوليه
واحد مهندسي صنايع با پيش بيني ميزان توليد بر مبناي سابقه سفارشات فروش، ميزان بهينه ملزومات، بسته بندي و مواد اوليه را به صورتي تعيين مي كند تا ضمن جلوگيري از خواب سرمايه در انبارها، نياز واحدهاي توليدي به مواد اوليه و ملزومات بسته بندي را تامين نمايد.

شامل كنترل كيفيت و تضمين كيفيت متضمن برآورده كردن نيازهاي مشتري ميباشد.
عوامل موثر بر كيفيت انطباق
1) نوع فرآيند
2) آموزش و نظارت نيروي كار
3) نوع سيستم تضمين كيفيت (كنترل فرايند – آزمون)
4) ميزان پيروي از روشهاي اجرايي
5) انگيزه نيروي انساني براي دستيابي به كيفيت
مراحل انجام كنترل كيفيت
1) كنترل ماده اوليه ورودي
2) كنترل فرآيند توليد
3) كنترل محصول خروجي
4) كنترل ملزومات ورودي
كنترل ماده اوليه: بر اساس استانداردهاي تعيين شده براي هر نوع ماده اوليه و انجام تست لازم در آزمايشگاه شركت سپيده جام توس، خصوصيات مواد اوليه از جهت انطباق با استاندارد تعيين شده مورد بررسي قرار ميگيرد.
كنترل فرآيند توليد: در اين راستا ابتدا شاخصها و پارامترهاي مهم و موثر در كيفيت شناسايي و در جهت ثبات و پايداري محصول خروجي مورد پايش و بررسي قرار ميگيرند. اين كنترل در تمامي فرآيندها از بارگيري تا بسته بندي محصول اجرا ميگردد.
كنترل محصول خروجي: در اين راستا ابتدا مشخصه هاي مهم هر محصول تهيه و بر اين اساس محصول خروجي در مراحل مختلف شامل توليد آيتم بدون دكور، خروجي محصول دكور شده ، خروجي محصول پخت شده و نيز خروجي بسته بندي كنترل ميگردد.
كنترل ملزومات ورودي شامل ملزومات بسته بندي مانند نايلون، فوم، كارتن و ... كه براساس استانداردهاي تعريف شده مورد اجرا قرار ميگيرد. همچنين واحد كيفيت وظيفه تهيه روشهاي اجرايي، دستورالعملها و فرمهاي مورد نياز سازمان را در جهت اجرايي شدن سيستم مديريت كيفيت بعهده دارد.
تضمين كيفيت
وظيفه شناسايي كليه فرآيندها در شركت و ايجاد سيستم مديريت كيفيت جهت ارتباط بهينه بين فرآيندها را به عهده دارد پس از ايجاد سيستم و عقد قرارداد با شركتهاي گواهي دهنده (Certification Body) كليه فرآيندهاي سيستم مورد مميزي قرار مي گيرد. سيستمهايي كه در شركت سپيده جام توس در جهت جاري سازي و اخذ گواهينامه پيگيري ميگردند شامل :
·شروع پروژه استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2000
·شروع پروژه استقرار نظام مديريت بهداشت حرفه اي OHSAS 18001

اصولا هر صنعتي به چهار پايه اصلي: نيروي انساني ، تجهيزات و امكانات صنعتي ، اطلاعات و دانش فني، سازماندهي و مديريت استوار است.
از ميان چهار مورد فوق داشتن نيروي انساني ماهر و كار آمد مهمترين عامل و سرمايه در جهت رسيدن به رشد و شكوفائي مي باشد، بطوريكه در كشورهاي صنعتي پيشرفته دنيا داشتن نيروي انساني متخصص و كارآمد به عنوان ركن اصلي براي دستيابي به برتري صنعتي چه از نظر كيفيت و ارائه توليدات و خدمات و چه به لحاظ حفظ و برداشت و بهره برداري از امكانات و تجهيزات و همچنين از نظر قيمت تمام شده محصولات و خدمات مطرح مي باشد. در همين كشورها براي تحقق اين هدف كه نيروي انساني به سطح تخصصي و مهارت و كارآيي متناسب هر شغل و حرفه برسد، آموزش كاربردي به عنوان بهترين و اقتصادي ترين اهرم عنوان شده است و اعتقاد به اين مسئله و عمل بر پايه آن در آنجا روز به روز راسخ تر و قوي تر مي شود. بنابراين واجب است براي تقويت اهرم هاي اقتصادي جامعه و ارتقاء در صنعت به امور آموزشي و تحقيقات بهاء داده تا نسبت به سرمايه گذاري و گسترش امر آموزش اقدام گردد.
واحد آموزش شركت سپيده جام توس نيز بر پايه اعتقاد بر اين اصل، ارتقاي سطح علمي و تجربي نيروي انساني شاغل در سازمان را هدف قرار داده و با برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي مناسب اجرايي نسبت به تحقق اين مهم اقدام مي نمايد. نيروي انساني مورد نظر از ابتداي ورود به عرصه توليد و تلاش مقصود مورد ارزيابي آموزشي قرار گرفته و با بهره گيري از امكانات و توانايي بالقوه اساتيد داخلي نسبت به ارتقاي سطح علمي و تجربي خود اهتمام مي ورزد. در اين رابطه با توجه به محل اشتغال و تعريف شغل مورد نظر استاندارد مهارت و آموزش تدوين تا با بهره گيري از آن شكاف ميان توانايي و دانش مورد انتظار شاغل برطرف گردد.
آموزش هاي ارائه شده همه بر پايه اصول و قواعد پذيرفته شده آموزشي طراحي گرديده و در اين راه از آخرين دستاوردهاي علم آموزش در جهت اثربخشي هر چه بيشتر آموزش هاي ارائه شده استفاده خواهد گرديد. در اين راستا كلاس ها و دوره هاي آموزشي متناسب با قسمت هاي مختلف كارخانه تا كنون برگزار شده كه همواره سطح كيفي و مهارت هاي فني و علمي كاركنان را در سطح قابل قبولي نگه مي دارد.