سرمایه های انسانی

HumanResource_SepidehJam
يكي از مسائل عمده و مهم مجموعه كارخانجات موجود و طرح هائي كه در آينده به بهره برداري خواهند رسيد، موضوع تربيت نيروهاي متخصص و تكنسين هاي ماهر كه از سرمايه هاي اصلي مجموعه طرح ها به شمار مي روند، مي باشد كه بر اساس يك دورانديشي مدبرانه، طرح ايجاد مركز آموزش عالي علمي-كاربردي با اخذ مجوزهاي لازم از دانشگاه علمي كاربردي براي رشته هاي مرتبط با صنعت شيشه و سراميك به مرحله اي رسانيده كه از سال89–88 اقدام به پذيرش دانشجو خواهد نمود.
ايجاد مركز تحقيقات شيشه و سراميك ايران در محل سايت كارخانجات مقصود يكي از اهداف واحد طرح و برنامه بوده كه پايه و اساس آن را با تجهيز آزمايشگاه ها به دستگاه هاي پيشرفته از چندين سال قبل شروع نموده و علاوه بر برنامه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف كارخانجات مقصود، در حال حاضر تيم تحقيقاتي ويژه اي براي به خدمت گرفتن فناوري نانو در صنعت شيشه و كاني هاي غير فلزي مشغول به كار مي باشند و به همين منظور تكنيك هاي كاربردي اين فناوري و كارهاي صورت گرفته در كشورهاي آفريقاي جنوبي، هلند، استراليا و آمريكا كه صاحب نام در تحقيقات و داراي تجربه زيادي در زمينه كاربرد نانو در صنعت شيشه و سراميك، افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده دارند مورد بررسي قرار داده و در دستور كار تحقيقاتي اين واحد گنجانده شده است.
در ادامه برنامه هاي توسعه اي و به منظور ظرفيت سازي براي پذيرش دانشجويان، لابراتورهاي آموزشي، تحقيقاتي ، امكانات رفاهي دانشجويان اعم از رستوران، خوابگاه دانشجوئي و مراكز تحقيقاتي، اداري، رفاهي و همايشي و... در محل سايت كارخانجات گروه، برج 23 طبقه اي با ارتفاع 107 متر در حال ساخت مي باشد كه مرتفع ترين ساختمان در استان خراسان بوده و داراي كاربري هاي صنعتي ديگري از جمله طرح هاي توسعه آتي نيز مي باشد. با اجراي موفقيت آميز پروژه هاي توليد ظروف شيشه اي غذاخوري و آشپزخانه اي آيركس و آيروپال، زمينه ايجاد يك خوشه صنعتي بزرگ با توجه به واحد هاي تامين كننده مواد اوليه، عكس برگردان، قالب هاي شيشه مورد نياز و همچنين 6 شركت پشتيبان و هميار اين كارخانجات در مشهد مقدس به وجود آمد.
در ادامه اين حركت اثربخش، طرح بزرگي با 25 كارخانه با تكنولوژي بالا در زمينه كارخانجات فعلي گروه تحت عنوان شهرك شيشه و سراميك، برنامه ريزي و مقدمات اجراي آن فراهم گشته است.